fbpx

Работен курс – общуване, комуникация, решаване на конфликтни ситуации

Sending
User Review
0 (0 votes)

Всяка дума носи послание, което ни свързва или разделя с другите!

Комуникацията е един от значимите фактори в ежедневието ни, допринасящ за качеството ни на живот. Умението ни да общуваме и да взаимодействаме с другите се формира още в детските години под влиянието на семейство, среда и култура. Понякога обаче има съпътстващи фактори, които по един или друг начин възпрепятстват спонтанното ни взаимодействие с околните. Когато липсва адекватен диалог, рискуваме да развием недоверие както към околните, така и към самите себе си. Това неизбежно рефлектира и върху самооценката ни. Невинаги имаме възможността да изразим онова, което мислим на „разбираем“ за другите език. Факторите за това могат да бъдат различни.

Този цикъл от лекции е насочен към всеки човек, който има притеснението или чувството, общуването му създава дискомфорт. Хора, заети в сферите, свързани с активна комуникация – преговаряне, изготвяне на презентации, работа с клиенти, мениджъри и др. Независимо дали в социалния или в личен живот, умението да водим диалог е важен фактор за стабилни и качествени отношения.

Философията на този работен цикъл е изградена на базата на практични упражнения и практикуване, които позволяват да надхвърлим проблемите и усвояване на комуникативна „хигиена“. Всеки човек има уникален начин на мислене и изграждане на убеждения. Идеята е как да ги предадем на другите така, че да бъдат чути и разбрани, без да влизаме в противоречие или в конфликт.

Лектор – Ралица Сърцанова

За програмата на работния курс пишете на info@ralisar.com

Facebook Comments

Добавете коментар

Напишете коментар