PROGRAM

Курс по Астрология и Астропсихология 

 

Част 1

Каква дисциплина е астрологията? Въведение в базовия език на астрологията.

а) кратка история на астрологията;

б) как работи астрологията;

в) принципи в астрологията;

г) какво е хороскопът?

д) видове хороскопи – източна и западна астрология:

 Фундаменталните елементи в хороскопа

Елементите (стихиите) – огън, въздух, земя, вода

  • Качествата – кардинални, фиксирани, мутабелни
  • Полярности – мъжки, женски (ин и ян)

 Зодиакални Знаци

  • кардинални знаци – Овен, Рак, Везни, Козирог
  • фиксирани знаци – Телец, Лъв, Скорпион, Водолей
  • подвижни знаци – Близнаци, Дева, Стрелец, Риби
  • огнени знаци – Овен, Лъв, Стрелец
  • земни знаци – Телец, Дева, Козирог
  • въздушни знаци – Близнаци, Везни, Водолей
  • водни знаци – Рак, Скорпион, Риби

 

а) качества, елементи, полярност;

б) архетипни значения на знаците – символика;

в) митологично значение на знаците;

г) психологическо измерение на знаците;

д) взаимоотношения между зодиакалните знаци – тригони, опозиции, кавадратури, секстили;

е) управления на органи в тялото

Кратко въведение в устройство на човешката психика.

Работа с термини на З. Фройд и К.Г. Юнг

 – архетип – дефиниция

– основни архетипи (според Юнг)

– комплексите – дефиниция – начин за разпознаване на комплексите.

 Планетите

а) астрологично значение;

б) архетипна символика на планетите;

в) митологично значение на планетите;

г) психологическо измерение на планетите.

 Планети в знаците

а) астрологични и психологически дефиниции;

б) управление, екзалтация, заточение и падение, диспозиция;

в) планета – диспозитор; краен диспозитор;

г) синтетичен знак (крайна сигнатура).

 Домовете в астрологията

а) видове домови системи;

б) разделяне на домовете:

–  от екватор на полусфери – дневна и нощна;

–  от меридиан на – източно и западно;

– квадранти;

в) класификация на домовете по качества:

– ъглов

– следващ

– падащ

класификация на домовете по елементи:

– огън

– земя

– въздух

– вода

 г) куспиди (връх) на домовете – Асц, Дсц, Имум цели, Медиум цели; останалите домове;

д) астрологично и психологическо значение на домовете;

е) взаимодействие между домовете – опозиционните оси – астрологическо значение; квадратури, секстили, тригони;

ж) управители на домовете – знаци на куспидите на домовете;

з) производни домове;

 Планети в домовете

а) астрологично и психологическо значение;

б) сила на планетите в домовете – гокленова зона;

в) изгряващи и залязващи планети;

г) интерсептирана планета;

д) интерсептирани знаци;

е) управители на домовете;

ж) домово разположение на планетата-управител на дома

 Аспектите – ъглови отстояния между планетите

а) значение на аспектите;

б) мажорни аспекти, минорни аспекти;

в) сходящи, разходящи аспекти, леви и десни аспекти;

г) орбиси – натални и транзитни;

д) конфигурации от аспекти и тяхното значение

е) Структури на Хуберт:Линия, аспектни конфигурации;

ж) аспекти между планетите

Фигури на Марк Джонс

Ретроградни планети. Стационарни планети. Неаспектирани планети. Взаимна рецепция. Гокленова зона

Допълнителни фактори в хороскопа – Лунни възли, Арабски точки, Срединни точки

Интерпретация на хороскопа – общ психопрофил, тенденции. Стъпка по стъпка

Стъпка 1. Общ поглед върху картата.

Стъпка 2. Фокални точки.

Стъпка 3. Градивните елементи на хороскопа.

 Астрологичното консултиране – подходи и работа с клиента

– изграждане на връзка

– изграждане на доверие

– изслушване

– проява на емпатия

– видове интерпретации на хороскопа

– работа с травмирани клиенти

 

Част 2. Прогностика

 Цикли на планетите

а) значение на циклите;

б) Лунации;

в) възрастови цикли и базови цикли в астрологията;

г) възрастова астрология.

 Транзити

а)общо значение на транзитите;

б) транзити на бързите планети през домовете и аспекти с натални планети;

в)транзити на бавните планети през домове и аспекти с натални планети.

Вторични прогресии – прогресиране на хороскоп

а) общо значение на вторичните прогресии;

б) изчисляване на прогресивна карта;

в) прогресивни планети – ингресии, ретроградност, движение през знаци и домове;

г) прогресивната Луна;

д) работа с бързите прогресивни планети – Слънце, Меркурий, Венера, Марс;

е) работа с бавните прогресивни планети;

ж) прогресивни домове

з) работа с прогресивната карта

Дирекции – дирекции със слънчева дъга, символични дирекции

а) общо значение на дирекциите;

б) изчисляване на дирекциите;

в) работа с дирекционните планети;

г) работа с дирекционните домове

д) ректификация

Слънчева и лунна революция

а) общо значение на Солара ;

б) изчисляване на солар;

в) работа със солар;

г) работа с лунара

Facebook Comments
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

За автора

Rali Sar

Ралица Сърцанова дипломиран психолог, консултант. Основател на Астростудио (astrostudio.training). Акредитирано обучение към International Security Training, LLC – „Criminal Profiler“, „Crime Scene Investigation“, „Criminal Investigator“, „Body language“ .
PAUL EKMAN GROUP, LLC Certificate of Training Work Expert Level/Family Expert Level.
DOMESTIC VIOLENCE RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT The Centre for Research & Education on Violence against Women and Children (CREVAWC), The University of Western Ontario, Fanshawe College and the London Coordinating Committee to End Women Abuse.

Автор на книгата „Хороскопът: „Мистичното пътуване на модерния герой”” (The Horoscope: The mystical journey of the modern hero: Discover Your True Self and Identity Beyond).
Jon Morrow’s Guest Blogging course Certificated.

Благодаря Ви!