slavi Telec
slavi Telec
АСТРОЛОГИЯ

За слънцето в знака Телец …..

Или кой е архетипът на Телеца?

Почти всеки един от нас, рано или късно си задава въпроса „Защо съм тук”, въпрос, който се е надигнал от недрата на нашето подсъзнание, особено в онези случаи, когато чувстваме, че нищо не се случва в живота ни, че нещо не е както трябва. Този въпрос провокира след себе си много други по-малки въпроси, мотивира ни да се замислим и накрая да се задействаме. Колкото повече отлагаме този процес, рискуваме да загубим връзката с автентичните си таланти, оставяйки се на безотговорността и инерцията. Когато се запитаме за това, означава, че сме събудили архетипът на Създателя, или той пък е събудил нас. Когато сме на кръстопът имаме нужда от подкрепа и поощрение, за да повярваме в собствените си възможности и потенциал, за да изградим доверие между Егото ни и вътрешния Аз. Още в детските години тази връзка може да бъде прекъсната поради ред причини или обстоятелства. Понякога родителите съзнателно или не ни подтикват в друга посока, смятайки, че това е най-здравословното решение за Аз. Но ние трябва да потърсим нашата автентична пътека, защото тя е уникална и още никой не е минал по нея.

Ако си представим, че сме малко дете, този етап отговаря на момента, в който разбираме, че сме отделен обект от своята майка. Идва момент, в който трябва да прекъснем симбиотичната  връзка с човека, който ни отглежда и се грижи за нас. Ако не го направим в тази възраст, в зрелия живот ще ни е много по-трудно и ще имаме склонността да се обвързвам постоянно в такива зависими връзки, където ще загубваме автентичното си аз, ще потискаме талантите и способностите си, защото ще сме силно зависими от хората около нас. Детето в този момент, от своето развитие започва да развива своята независимост и автономност. Когато започне това психологическо отделяне от майката, то се учи да разпознава отделните части на тялото си, научава се кое му доставя удоволствие и кое дискомфорт.

По този начин се научаваме да ценим онези неща, които в по-късен етап в зрелия живот ще ни стимулират към конструктивни промени и съответно онези, които ще ни блокират и ще ни създават дискомфорт. Това е моментът, в който трябва да разберем къде е нашата сила и потенциал. Онова, което харесваме или ни създава удоволствие е всъщност вътрешния талант, който в зряла възраст трябва да разгърнем. Но преди това, трябва адекватно да разпознаем тялото си, за да можем да се доверим на себе си и света.

Кога имаме нужда от този Архетип?

captured by Svetoslava Madarova
captured by Svetoslava Madarova

Архетипът на Създателя се включва в момента, в който човек трябва да обърне цялата си енергия навътре, за да изследва какъв е вътрешният личен ресурс. Срещу всеки страх от несправяне в определена ситуация могат да лежат различни блокажи или недоверие към собствените възможности. За да преборим тези страхове в този етап от нашето пътуване е нужно да отключим или изградим определени качества, които ще се превърнат в помощници, за да преминем по-нататък. И ако в първия етап ние се събудихме от дълбокия ни сън, сега идва времето, в което трябва да направим една честна равносметка на ресурсите и възможностите ни. Всички се раждаме с някакъв потенциал и таланти, които по един или друг начин ни правят уникални и неповторими. Това, което носим в себе си обаче е добре да разгърнем, защото то в крайна сметка ни е дадено не само за самите нас, но и за колектива, обществото и за света. Талантите ни правят уникални, неповторими и придават смисъл на живота ни. Ако не ги реализираме оставаме разочаровани и нерядко опустошени от безсмисления си живот.

Създателят се свързва с процеса, в който откриваме своите възможности и таланти, чрез всички неща, които ни харесват или доставят удоволствие. Вече сме отделени и сега трябва да се научим как да навлезем в света, чрез някоя своя уникалност. Не по-малко важно е да изградим своя уникална ценностна система, която ще ни помогне да разграничаваме своите избори и всичко, което харесваме от близките, семейството или обществото. Ако не успеем да изградим такава система от ценностни ще ни е много трудно да открием, онова, което ни прави щастливи и удовлетворени. Невинаги нашите вкусове съвпадат с тези на околните. Ако нямаме възможността да преценим кое ни харесва и кое не, рискуваме да бъдем потопени в колектива и така да загубим своята уникалност. Създателят като сила ни помага да се научим да разпознаваме всичко онова, което намираме за хармонично, красиво и дори съвършено. Защото нещата, които харесваме и на които се възхищаваме са проекция на същите, които носим в нас. Просто все още не сме ги забелязали като собствени и за това ги търсим навън. Красотата винаги ни е стимулирала да израстваме и да даваме най-доброто от себе си. Обектът на желанието отразява красотата и ценността у самите нас и става огледало за душата ни.

Неговият безценен дар

captured by Svetoslava Madarova
captured by Svetoslava Madarova

Архетипът на Създателя ни помага да се свържем с истинското у нас и да се научим да се обичаме и да се уважаваме. Само когато започнем да ценим всичко онова, което притежаваме и сме, можем да откликнем на копнежите на душата си. Искаме другите да виждат най-доброто у нас и да ни ценят, но ако не се харесваме, как тогава ще се ценим и изобщо как другите ще ни ценят. Ако не реализираме капацитета си и талантите, които притежаваме, ставаме неудовлетворени, потиснати и нещастни. Започваме да се възхищаваме на другите, а себе си да игнорираме и потискаме.

Създателят е нашият учител, който ще ни помогне да се научим да правим автентични избори и да поемем последствията за това. Ако само слушаме другите, ще загубим реална представа за това кое харесаме и кое не. Колективът винаги се стреми да наложи своите аргументи и критерии, за това се налага нерядко да се противопоставим, за да не бъдем обезличени.

Facebook Comments
Sending
User Review
0 (0 votes)
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply