pictures originals 2013 Creative Wallpaper Luminescent light bulbs 047876
pictures originals 2013 Creative Wallpaper Luminescent light bulbs 047876
АСТРОЛОГИЯ

Слънце във Водолей – “Чакай малко! Kакво по-…?”

Слънцето навлезе в знака Водолей. Не че имаше друг избор, но вярваше в своята мисия, че трябва да поддържа реда във Вселената. Беше започнало да се уморява от ангажиментите си, докато преминаваше през знака на Козирога. Искаше му се вече, нещо по-…. „Чакай малко! Kакво по-…? – повтори на глас въпроса.

– Дай ми дефиниция за „по“! – отвърна Водолеят, без дори да вдигне поглед от скицата на новото си изобретение – Ще потърся тук-таме да видя, дали мога да ти намеря. 

Слънцето леко потрепна.

– Кога, в името на всичките ми фотони, навлязох в убежището на Водолея? – и се огледа недоверчиво, сякаш някой или нещо го бе изхвърлило от собствената му траектория. Докато се оглеждаше за причината на своето отклонение, Слънцето се вцепени от изблика на Водолея.
– Хм, това ще да е… или чакай малко! Не разбирам! Аха! Аааа!Ами да! Това е! Еврика! – крещеше Водолеят.
– В името на цялата Галактика и всички нейни раси, сърцето ми изскочи, да не би да искаш да го изпусна в оная черна дупка? – Слънцето се гневеше. – Не ти ли идва наум, че без моите фотони, които топлят и осветяват човешката раса ще си безличен рой от звезди?
– Виж, за това не се бях замислил, но открих как хората да оцелеят, ако без да искаш кривнеш от пътя – Водолеят беше сериозен.

Слънцето стоеше като вкаменено и не вярваш какво му се случва.

– Как да кривна, къде ще ида? На екскурзия около черната дупка – иронията му помагаше да се справи стреса – а може би си прав, поне ще си потърся сърцето! – изсумтя и обра набързо своите разхвърляни протуберанси. И изведнъж му хрумна коя е причината за внезапното „отклонение“ и пак потръпна.
– Ти си бил значи? – Слънцето го стрелна толкова радиоактивно, че всеки косъм по Водолея първо се изправи, а после се накъдри. Бяха свикнали и го правеха почти рутинно.
– О, не ти ли казах?! – съвсем спокойно отвърна Водолеят. – Съжалявам, малка грешка в експеримента. Без да искам….
– … щеше да затриеш половината вселена – Слънцето го прекъсна.
– Този драматизъм ще те изразходи много бързо – подхвърли Водолеят – но няма защо да се притесняваш. Намерих решение! – опитваше се да подготви своят събеседник по-психологически – в случай, че се превърнеш в бяло джудже. Вследствие стрес и преумора.
– Аааа! – Слънцето възкликна. – Да не би да намекваш, че си открил формула на младостта?
– Да кажем, че се вписва в това абстрактно определение – беше отговорът на Водолея – нарекох го студен термоядрен синтез, вдъхновен от твоята природа.
– Но това е измама! Клониране, а не подмладяване – всеки протуберанс на Слънцето изригна от възмущение. Техният гняв отнесе атмосферата на Меркурий и завъртя Венера в обратна посока.
– Може би имаме различни идеали – невъзмутимо продължи Водолеят – Изглежда ти търсиш безсмъртие, а аз – освобождение!

На Слънцето не му остана нищо друго, освен да се надява, че за едномесечния му престой в убежището на Водолея, ще има време да го убеждава като го облъчва.

Facebook Comments
Sending
User Review
0 (0 votes)
Spread the love
  • 10
    Shares

Rali Sar

Ралица Сърцанова дипломиран психолог, консултант. Основател на Астростудио (astrostudio.training). Акредитирано обучение към International Security Training, LLC – „Criminal Profiler“, „Crime Scene Investigation“, „Criminal Investigator“, „Body language“ .
PAUL EKMAN GROUP, LLC Certificate of Training Work Expert Level/Family Expert Level.
DOMESTIC VIOLENCE RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT The Centre for Research & Education on Violence against Women and Children (CREVAWC), The University of Western Ontario, Fanshawe College and the London Coordinating Committee to End Women Abuse.

Автор на книгата „Хороскопът: „Мистичното пътуване на модерния герой”” (The Horoscope: The mystical journey of the modern hero: Discover Your True Self and Identity Beyond).
Jon Morrow’s Guest Blogging course Certificated.

За автора

Rali Sar

Ралица Сърцанова дипломиран психолог, консултант. Основател на Астростудио (astrostudio.training). Акредитирано обучение към International Security Training, LLC – „Criminal Profiler“, „Crime Scene Investigation“, „Criminal Investigator“, „Body language“ .
PAUL EKMAN GROUP, LLC Certificate of Training Work Expert Level/Family Expert Level.
DOMESTIC VIOLENCE RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT The Centre for Research & Education on Violence against Women and Children (CREVAWC), The University of Western Ontario, Fanshawe College and the London Coordinating Committee to End Women Abuse.

Автор на книгата „Хороскопът: „Мистичното пътуване на модерния герой”” (The Horoscope: The mystical journey of the modern hero: Discover Your True Self and Identity Beyond).
Jon Morrow’s Guest Blogging course Certificated.